Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,454,643

 Investigating the antibacterial mechanism of Ampelopsis cantoniensis extracts against methicillin-resistant Staphylococcus aureus via in vitro and in silico analysis
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van Ngo Thai Bich, Tan Khanh Nguyen, Thao Dao Thi Thu, Linh Thuy ThiTran, Sa Vo Duong Nguyen, Ho Le Han, Long-Hung Dinh Pham, Trung HoangThanh, Van Hoa Duong, Tuan Anh Trieu, Manh Hung Tran & Phu Tran VinhPham
Nơi đăng: Journal of Biomolecular Structure and Dynamics; Số: 0;Từ->đến trang: 1-13;Năm: 2023
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn