Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,605,647

 Xây dựng một số thử nghiệm sinh học để xác định khả năng gây apoptosis trên tế bào ung thư nuôi cấy in vitro
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tất Tố Trinh, Nguyễn Hoài Nghĩa, Trần Lê Sơn, Ngô Thái Bích Vân, Phan Duy Tân và Hồ Huỳnh Thùy Dương
Nơi đăng: Hội toàn quốc 2007 nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2007
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn