Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,606,122

 Tạo dòng và biểu hiện protein E7 từ Human papilloma virus typ 18, 16, 11 trong tế bào động vật CHO-K1.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Thái Bích Vân, Bùi Hoàng Bảo Ngọc, Nguyễn Vũ Trung Kiên, Trần Lê Sơn, Hồ Huỳnh Thùy Dương
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: HỘI NGHỊ TOÀN QUÔC VỀ KHOA HOC SỰ SỐNG BIO-HANOI 2010
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn