Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,154,068

 Mô hình hóa bài toán phối trộn dầu nhờn
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Diệu Hằng; Thành viên:  
Số: T2006-02-07 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Phạm vi của đề tài mô hình hóa và tối ưu hóa quá trình tính toán phối trộn dầu nhờn từ các dầu gốc, từ chất cải thiện chỉ số độ nhớt và từ các phụ gia với những mức độ nghiêm ngặt khác nhau, vừa đảm bảo tính kỹ thuật vừa đảm bảo tính kinh tế.
Từ mô hình này, chúng ta có thể xác định tỷ lệ phối trộn giữa các chất để đạt dầu nhờn sản phẩm có độ nhớt mong muốn; đồng thời cho phép lựa chọn dầu gốc, chất VII, chất phụ gia thích hợp cho từng công dụng của dầu nhờn

  • Các phương trình phối trộn cho hỗn hợp các dầu gốc, cho hỗn hợp dầu gốc với phụ gia cải thiện chỉ số độ nhớt VII, cho hỗn hợp dầu gốc với gói phụ gia đa chức năng từ các số liệu thực nghiệm
  • Các tiện ích về tính toán độ nhớt bằng Excel
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn