Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,660,496

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Duy Phương
Đề tài: Stockage et caractérisation de l’inhibiteur de corrosion à base de TiO2 nanotube

 Thạc sĩ

 Université du Sud Toulon – Var, Université des Sciences de Hanoi

 2013

 2014

[2]Trần Nguyên Tiến
Đề tài: Biến tính TiO2 nanotubes bằng chất ức chế ăn mòn Benzotriazole và ứng dụng trong màng sơn bảo vệ kim loại

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[3]Võ Thị Nga
Đề tài: Nghiên cứu sản xuất acid lactic từ bã hèm bia

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[4]Nguyễn Thị Vân Trang
Đề tài:

Nghiên cứu chế tạo lớp phủ bảo vệ tự làm sạch trên cơ sở polysilazane

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[5]Nguyễn Ngọc Tuân
Đề tài:

Revêtement de protection et d’antisalissure à base de Polysilazane et dioxide de titane

 Thạc sĩ

 Université du Sud Toulon – Var, Université des Sciences de Hanoi

 2012

 2013

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn