Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,608,496

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu sơn chống ăn mòn thông minh. Chủ nhiệm: Nguyến Thị Diệu Hằng. Mã số: B2016-ĐN02-04. Năm: 2018. (Mar 4 2019 10:17PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu vật liệu lai hóa trên cơ sở Polysilazane phục vụ việc chế tạo lớp phủ bảo vệ trong môi trường biển. Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Lâm. Thành viên: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Phan Thanh Sơn, Nguyễn Ngọc Tuân, Huỳnh Tấn Tiến. Mã số: B2012-01-01. Năm: 2016. (Nov 16 2016 2:33PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Khảo sát và phân tích hiện trạng Thực tập và đồ án tốt nghiệp tại trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà nẵng. Chủ nhiệm: Nguyến Thị Diệu Hằng. Mã số: T2015-02-141. Năm: 2015. (Apr 14 2016 10:31PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn kim loại có khả năng tự làm sạch từ vật liệu lai hóa tổ hợp trên cơ sở polymer vô cơ và TiO2 bằng phương pháp đóng rắn ẩm. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Diệu Hằng. Thành viên: Nguyễn Thị Vân Trang – Học viên cao học K23, trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN Trần Phan Hồng Nhi – Sinh viên K2008, trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN Nguyễn Văn Nhẫn – Sinh viên K2008, trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN. Mã số: Đ2013-02-56. Năm: 2013. (May 6 2014 4:33PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu vật liệu Diatomite – Vật liệu Composite từ sợi đay – Vật liệu Silicagel biến tính từ nguồn nguyên liệu trong nước và biến tính bằng Nanocarbon. Chủ nhiệm: TS. Đoàn Thị Thu Loan. Thành viên: TS. Phạm Cẩm Nam, ThS. Nguyễn Thị Diệu Hằng, TS. Nguyễn Đình Lâm. Mã số: B2008-DN02-37. Năm: 2010. (May 9 2011 1:44PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Mô hình hóa bài toán phối trộn dầu nhờn. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Diệu Hằng. Mã số: T2006-02-07. Năm: 2007. (May 9 2011 1:35PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn