Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,570,645

 Nghiên cứu chế tạo lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn kim loại có khả năng tự làm sạch từ vật liệu lai hóa tổ hợp trên cơ sở polymer vô cơ và TiO2 bằng phương pháp đóng rắn ẩm
cvs weekly sale cvs print prescription saving
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Diệu Hằng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Thành viên:  Nguyễn Thị Vân Trang – Học viên cao học K23, trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN Trần Phan Hồng Nhi – Sinh viên K2008, trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN Nguyễn Văn Nhẫn – Sinh viên K2008, trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN
Số: Đ2013-02-56 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Tổng hợp và biến tính TiO2 nano từ nguồn TiO2 kích cỡ micro thương mại, rẻ tiền. Đề xuất quy trình chế tạo lớp phủ bền, tự làm sạch, chống ăn mòn, được thực hiện ở điều kiện nhiệt độ môi trường. Nâng cao năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ và vật liệu mới, bảo vệ môi trường và con người.


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn