Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,564,515

 Ứng dụng phương pháp maximum entropy trong ước lượng các tham số CES và CET
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: tạp chí Khoa học& Công nghệ-ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 6(2014);Từ->đến trang: 45-53;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong điều kiện không có đầy đủ thông tin phục vụ việc phân tích, để đưa ra kết luận “tốt nhất” mà không cần bổ sung thêm các giả định, Jaynes (1957) đã đề xuất vận dụng khái niệm Entropy để xử lý. Bài báo trình bày cơ sở lý thuyết dùng để ước lượng các hệ số co giãn thay thể (CES) và hệ số co giãn chuyển đổi (CET) trong các ngành kinh tế. Ứng dụng phương pháp Maximum Entropy, nghiên cứu này tiến hành ước lượng các tham số CES và CET cho nền kinh tế Việt Nam. Thông thường, trong các mô hình cân bằng tổng thể (CGE) các tham số CES và CET được giả định có sẵn hoặc sử dụng các tham số của các nước. Có thể nói, đây là lần đầu tiên các tham số CES và CET được ước lượng riêng cho nền kinh tế Việt Nam dựa trên bảng Ma trận hạch toán xã hội năm 2007 và số liệu kinh tế của Việt Nam trong những năm sau đó. Bởi vì độ chính xác của mô hình CGE phụ thuộc vào độ lớn các tham số CES và CET, do đó các kết quả ước lượng được thực hiện trong bài viết sẽ giúp tăng tính chính xác khi mô phỏng nền kinh tế theo mô hình CGE.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
Faced with this limited information, in order to give the “best” conclusions based on the data at hand and without assumptions about something we do notknow, Jaynes (1957) proposed making use of the entropy concept. This paper presents the theoretical concept used to estimate the Constant Elasticity of Substitution (CES) and Constant Elasticity of Transformation (CET) parameters. Applying the maximum entropy method, the study tries to estimate trade parameters, i.e. CES and CET, the value of which are just assumed in many CGE models. We use the static CGE model to find Cross Entropy estimates of parameters. It is the first time that these parameters are estimated for Vietnam based on the Vietnamese SAM 2007. Because CGE results are sensitive to the value of CES and CETparameters, it is believed that when they are used for simulating in the CGE model, the results will reflect the Vietnamese actual situation more precisely
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn