Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,564,364

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lương Thanh Khê
Đề tài: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2022

 2022

[2]Phan Thị Hà
Đề tài: Phân tích tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2022

 2022

[3]Nguyễn Thị Hồng Phượng
Đề tài: Phân tích tăng trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2022

 2022

[4]Bùi Văn Chánh
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2020

[5]Nguyễn Tấn Nhật
Đề tài: Quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2020

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn