Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,563,698

 Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích tài chính ngân hàng thương mại (tại Đà Nẵng)
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Hương; Thành viên:  
Số: T2007-04-09 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kinh tếmarriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn