Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,564,456

 Nghiên cứu và tổ chức cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc tính chỉ số phát triển con người (HDI) tại thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thi Hương
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  
Số: T2009-04-21 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kinh tế

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons


marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn