Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,563,401

 Phân tích tác động của việc cắt giảm thuế quan đến cơ cấu ngành của nền kinh tế Việt Nam
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Hương; Thành viên:  Nguyễn Mạnh Toàn; Đặng Thị Thạch
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: Đ2014-04-08 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn