Nguyễn Thị Hải Yến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 28915 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hải Yến
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  24/11/1981
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quế Võ, Bắc Ninh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán-Tin; Tại: Đại học sư phạm quốc gia Voronezh
Đơn vị công tác: Khoa Toán; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Xác suất
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Địa chỉ liên hệ: Khoa Toán, Trường Đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 09/2000 đến 06/ 2006 học Đại học tại trường Đại học Sư phạm Quốc gia Voronezh, Liên Bang Nga
Từ 10/2006 đến 04/2008 trợ giảng tại khoa Toán Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN.
Từ 2008 đến 2011 học cao học chuyên nganh PP toán sơ cấp tại ĐHĐN.
Từ 2008 đến nay là giảng viên công tác tại khoa Toán Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Định lí giới hạn trung tâm và ứng dụng trong thống kê, nghiên cứu và giảng dạy. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hải Yến. Thành viên: Lê Văn Dũng, Nguyễn Ngọc Siêng. Mã số: T2017-TĐ-03-07 . Năm: 2018. (Feb 19 2019 9:26PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học Xác suất thống kê phụ vụ dạy học tăng cường tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Văn Dũng. Thành viên: Tôn Thất Tú, Nguyễn Thị Hải Yến. Mã số: Đ2013-03-48-BS. Năm: 2014. (Dec 2 2016 1:53PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Một số dạng luật số lớn cho dãy biến ngẫu nhiên nhiều chỉ số nhận giá trị trong không gian Banach. Chủ nhiệm: Lê Văn Dũng. Thành viên: Tôn Thất Tú, Nguyễn Thị Hải Yến. Mã số: T2010-03-01. Năm: 2010. (Dec 2 2016 1:56PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một mở rộng của luật mạnh số lớn loại Marcinkiewicz - Zydmund. Tác giả: Tôn Thất Tú, Nguyễn Thị Hải Yến. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 28(02) 2018. Trang: 11-15. Năm 2018. (Feb 19 2019 9:24PM)
[2]Bài báo: Luật mạnh số lớn đối với dãy biến ngẫu nhiên độc lập có kì vọng vô hạn. Tác giả: Lê Văn Dũng, Nguyễn Thị Hải Yến. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 23(02).2017. Năm 2017. (Oct 11 2018 8:50PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Weak Laws of Large Numbers for Sequences of Random Variables with Infinite rth Moments. Authors: Lê Văn Dũng, Tạ Công Sơn, Nguyễn Thị Hải Yến. Acta. Math. Hungar, Akademiai Kiado, Budapest, Hungary. No: https://doi.org/10.1007/s10474-018-0865-0. Pages: 1-16. Year 2018. (Oct 11 2018 8:43PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn