Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,421,859

 Xây dựng mô hình tác tử di động hỗ trợ tính toán và xử lý song song trên môi trường phân tán
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Son Le-Van, Khoi Nguyen-Tan
Nơi đăng: Proceedings of ICT.rda'03, HaNoi, VietNam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 1;Từ->đến trang: 20-25;Năm: 2003
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn