Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,650,557

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Hoàng Thi Minh Ngọc
Đề tài: Ứng dụng phương pháp bình phương tối thiểu tái tạo đường và mặt cong tham số 3D

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[2]Hứa Thanh Long
Đề tài: Kỹ thuật giấu tin trong ảnh 2D và ứng dụng bảo mật dữ liệu văn bản

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[3]Mai Thị Phương
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng thuật toán ACO cho việc định tuyến mạng IP

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[4]Bùi Tấn Ngọc
Đề tài: Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng hệ thống quản lý chất thải sinh hoạt tại thành phố Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[5]Đặng Quý Linh
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng giải thuật đàn kiến trong bài toán người du lịch

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[6]Nguyễn Tấn Truyền
Đề tài: Xây dựng ứng dụng quản lý bản đồ số tra cứu thông tin thiên tai tại thành phố Đà nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[7]Nguyễn Văn Mùi
Đề tài: Kỹ thuật giấu tin trong đường cong tham số B-Spline

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[8]Bùi Đức Thọ
Đề tài: Ứng dụng công nghệ GIS hỗ trợ cảnh báo thông tin lũ tại miền núi huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[9]Nguyễn Thị Vui
Đề tài: Ứng dụng công nghệ tác tử di động trong hệ thống quản lý bệnh viện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[10]Nguyễn Đăng Bảo Phúc
Đề tài: Xây dựng hệ thống giám sát và phát hiện xâm nhập mạng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[11]Lê Văn Hòa
Đề tài: Nghiên cứu và phát triển công cụ Selenium trong kiểm thử tự động các ứng dụng Web

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[12]Cao Bá Thành
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng đường cong tham số B-Spline vào nhận dạng chữ số viết tay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[13]Thái Duy Quý
Đề tài: Giấu tin trong đối tượng ba chiều

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[14]Nguyễn Đông Kỳ
Đề tài: Xây dựng mặt lưới tam giác 3D xấp xỉ mặt cong tham số Bézier

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[15]Đỗ Phú Duy
Đề tài: Xây dựng bề mặt lưới từ tập hợp điểm 3D và phương pháp chia nhỏ bề mặt lưới

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[16]Lâm Bá Mẫn
Đề tài: Ứng dụng mô hình Mapreduce xây dựng giải thuật tìm kiếm những người có cùng sở thích trong thương mại điện tử

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[17]Phạm Văn Tuấn
Đề tài: Ứng dụng giải thuật di truyền để xếp thời khoá biểu hệ tín chỉ cho trường đại học

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[18]Lê Ngọc Khánh
Đề tài: Phát triển hệ thống Sakai Portal trên môi trường tính toán lưới

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[19]Trịnh Trung Hải
Đề tài: Ứng dụng công nghệ tác tử trong mô hình Workflow xây dựng hệ thống tác nghiệp tổ chức nhân sự

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[20]Phan Văn Sâm
Đề tài: Xây dựng bề mặt tam giác sử dụng giải thuật Delaunay trên môi trường tính toán lưới

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[21]Phan Như Thành
Đề tài: Ứng dụng hệ mã hóa đường cong Elliptic tạo chữ ký điện tử phục vụ trao đổi thông tin trên mạng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[22]Nguyễn Thị Đệ
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng kiểm thử tải các website sử dụng công cụ Loadrunner

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[23]Nguyễn Văn Tình
Đề tài: Mô hình hóa đối tượng 3D bằng phương pháp biểu diễn biên B-Rep

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[24]Nguyễn Văn Đức
Đề tài: Reconstruction of B-spline surface using inverse Catmull-Clark subdivision

 Thạc sĩ

 University of Nice Sophia Antipolis

 2010

 2010

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn