Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,650,594

[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng dự án đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo và nghiên cứu về An toàn, An ninh thông tin cho trường Đại học Bách khoa. Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Khôi. Mã số: T2015-02-151. Năm: 2015. (Jun 16 2019 5:44PM)
[2] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu, bổ sung và biên soạn đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Văn Chiến. Thành viên: Nguyễn Tấn Khôi. Mã số: Hue2012. Năm: 2015. (Oct 30 2015 12:32PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Reseach on reconstructing triangular parametric surfaces based on inverse subdivision scheme. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tấn Khôi. Thành viên: Lê Thị Thu Nga. Mã số: Đ2014-02-102. Năm: 2014. (Oct 30 2015 12:23PM)
[4] Đề tài cấp Nhà nước: Xây dựng phần mềm bản đồ số dự báo nguy cơ lũ quét các tỉnh Miền Trung. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tấn Khôi. Mã số: KC.01.TN17/11-15. Năm: 2013. (Oct 16 2013 3:34AM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý bệnh viện . Chủ nhiệm: BSCKII. Đoàn Võ Kim Ánh. Thành viên: Nguyễn Quang Thanh, Nguyễn Tấn Khôi. Mã số: DN2005-02. Năm: 2006. (Dec 27 2011 5:48PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ tính toán và xử lý song song trên môi trường phân tán. Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Khôi. Thành viên: Mai Văn Hà, Trần Hồ Thuỷ Tiên, Nguyễn Văn Nguyên, Huỳnh Công Pháp. Mã số: B2005-15-50. Năm: 2006. (Dec 31 2010 10:24AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống trợ giúp giảng dạy và học tập môn Tin học lý thuyết. Chủ nhiệm: PGS.TS. Phan Huy Khánh. Thành viên: Nguyễn Tấn Khôi . Mã số: B2003-15-32. Năm: 2004. (Oct 30 2015 12:38PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn