Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,488,763

 Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý bệnh viện
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ nhiệm:  BSCKII. Đoàn Võ Kim Ánh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  Nguyễn Quang Thanh, Nguyễn Tấn Khôi
Số: DN2005-02 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Bệnh viện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn