Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,740,752

 Xây dựng phần mềm bản đồ số dự báo nguy cơ lũ quét các tỉnh Miền Trung
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  TS. Nguyễn Tấn Khôi; Thành viên:  
Số: KC.01.TN17/11-15 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn