Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,740,695

 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu, bổ sung và biên soạn đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế
Chủ nhiệm:  ThS. Phạm Văn Chiến; Thành viên:  Nguyễn Tấn Khôi
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Số: Hue2012 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Mục tiêu của đề tài là thực hiện, tổng hợp bổ sung các yếu tố khí hậu-thủy văn (KH-TV) trên toàn tỉnh từ 2001-2012; đo đạc bổ sung các yếu tố thủy văn tại một số sông hiện nay chưa có số liệu phục vụ cho việc đánh giá, phân tích đặc điểm thủy văn; phân tích, tính toán đánh giá đặc điểm tài nguyên KH-TV trên cơ sở dữ liệu (CSDL) đến 2012; tổ chức xây dựng CSDL KH-TV được cập nhật đến năm 2012, xây dựng phần mềm CSDL KH-TV có chức năng truy cập, tính toán, tổng hợp các yếu tố KT-TV phục vụ đa ngành, đa lĩnh vực, tích hợp với CSDL GISHue và có chức năng cập nhật dữ liệu KT-TV hàng năm.
walgreens prints coupons open free printable coupons

Các sản phẩm chính của đề tài bao gồm: Bản thảo đặc điểm KH-TV tỉnh Thừa Thiên Huế trên CSDL được cập nhật đến 2012; CSDL về KH-TV; Phần mềm quản lý, khai thác dữ liệu KH-TV. Các sản phẩm về bản đồ, CSDL KH-TV được tích hợp, bổ sung vào CSDL của GISHue. Bản thảo đặc điểm KH-TV được tính toán, biên tập theo số liệu được cập nhật đến 2012, đảm bảo tính thực tế khách quan trong điều kiện hiện nay.


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn