Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,690,448

  Xây dựng hệ thống trợ giúp giảng dạy và học tập môn Tin học lý thuyết
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  PGS.TS. Phan Huy Khánh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  Nguyễn Tấn Khôi
Số: B2003-15-32 ; Năm hoàn thành: 2004; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn