Nguyễn Thị Như Ý
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,103,503

 
Mục này được 1278 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Như Ý
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  07/09/1987
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân tiếng Nhật; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Ngôn ngữ và Văn hóa; Tại: Đại học Osaka
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 09/2009 Giảng viên tập sự Khoa Nhật - Hàn - Thái, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
01/2011 Giảng viên Khoa Nhật - Hàn - Thái, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
9/2014 Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa tại Đại học Osaka, Nhật Bản
9/2017 Tốt nghiệp Tiến sỹ chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa tại Đại học Osaka, Nhật Bản
02/2018 Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế Trường ĐHNN - ĐHĐN

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Cơ sở dữ liệu website học Kanji cho sinh viên năm 1 Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: NGUYỄN THỊ NHƯ Ý. Mã số: 123456. Năm: 2012. (Mar 15 2018 10:54AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: The strategies of "Chat-part " in Request Conservations From the perspective of comparative analysis of Vietnamese and Japanese. Authors: Nguyễn Thị Như Ý. Tạp chí nghiên cứu tiếng Nhật và giáo dục tiếng Nhật số 8, Hội nghiên cứu tiếng Nhật và giáo dục tiếng Nhật. No: 8. Pages: 1-14. Year 2017. (Mar 15 2018 10:47AM)
[2]Article: お金の貸し借りの依頼会話における談話構造-ベトナム語と日本語の依頼会話の分析より-. Authors: Nguyễn Thị Như Ý. Kỷ yếu hội thảo Hội nghiên cứu ngôn ngữ xã hội Nhật Bản số 34, Hội nghiên cứu ngôn ngữ xã hội Nhật Bản. No: 34. Pages: 50-53. Year 2016. (Mar 15 2018 10:42AM)
[3]Article: 負担度の軽い依頼会話における構造上の特徴 負担度の軽い依頼会話における構造上の特徴―ベトナム語・日本語の対照研究―. Authors: Nguyễn Thị Như Ý. Tuyển tập luận văn nghiên cứu Nhật Bản số 11, Đại học Churalongkorn và Đại học Osaka. No: 11. Pages: 74-93. Year 2015. (Mar 15 2018 10:40AM)
[4]Article: 依頼会話における談話構造に関する日越対照研究 : 依頼内容の負担度に着目して. Authors: Nguyễn Thị Như Ý. Tạp chí Nghiên cứu tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản số 24, Đại học Osaka. No: ISSN 0918-2233. Pages: 93-103. Year 2014. (Mar 15 2018 10:34AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]DỊCH VIET 2
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH NĂM 3  
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn