Nguyễn Thị Thanh Nhàn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,102,457

 
Mục này được 23780 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  31/01/1990
Nơi sinh: Đông Hà - Quảng Trị
Quê quán Lệ Thủy- Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại; Tại: Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Thương mại điện tử
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn B, B1
Điện thoại: ; Mobile: 01667289854
Email: nttnhan@cit.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 1/5/2012 - 31/11/2012: làm việc hợp đồng tại trường CĐ Công nghệ Thông tin- ĐH Đà Nẵng.
- 1/12/2012 - 31/11/2013: Giảng viên tập sự tại Bộ môn Thương mại điện tử,khoa HTTTKT, Trường CĐ Công nghệ Thông tin.
- 1/12/2013 - nay: Tham gia giảng dạy các học phần Thanh toán điện tử và Quản trị thương hiệu tại Bộ môn Thương mại điện tử,khoa HTTTKT, Trường CĐ Công nghệ Thông tin.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu động cơ sử dụng dịch vụ Internet banking của nhóm khách hàng cá nhân. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Mã số: T2015-07-09. Năm: 2015. (Jan 13 2016 12:16PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Ngân. Thành viên: Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Mã số: T2014-07-09. Năm: 2014. (Jan 12 2015 5:12PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Kỷ yếu hội thảo khoa học Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế_CĐ CNTT. Số: 1. Trang: 50-56. Năm 2016. (Jun 28 2016 4:31PM)
[2]Bài báo: Ứng dụng Virtual Reality trong marketing - Cơ hội và thách thức. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Kỷ yếu hội thảo khoa học Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế_CĐ CNTT. Số: 1. Trang: 57-61. Năm 2016. (Jun 28 2016 4:28PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu động cơ sử dụng dịch vụ Internet banking của khách hàng. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 12/97. Trang: 109-112. Năm 2015. (Jan 13 2016 12:04PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Thu Ngân, Đặng Thị Thanh Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 12/97. Trang: 100-104. Năm 2015. (Oct 16 2014 8:52PM)
[5]Bài báo: Phân tích những rào cản trong phát triển thanh toán điện tử tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Kỷ yếu hội thảo khoa học,CITA2014 Công Nghệ Thông Tin Và Ứng Dụng Trong Các Lĩnh Vực. Số: Lần Thứ 3. Trang: 111-113. Năm 2014. (Oct 16 2014 8:39PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thanh toán điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên chính qui hệ cao đẳng.  Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin, Đại Học Đà Nẵng
[2]Quản trị thương hiệu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên cao đẳng hệ chính qui
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin,Đại học Đà Nẵng.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn