Nguyễn Thị Thu Thuỷ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 22047 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  15/08/1963
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Đà Nẵng.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại:
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Pháp; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Pháp; Tại: Đại học Đà nẵng
Dạy CN: tiếng pháp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Địa chỉ liên hệ: K94/70 Trần Xuân Lê, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0988074348
Email: thuydn07@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tháng 10/1993 : được tuyển dụng vào Ban Pháp - Cơ sở đại học sư phạm ngoại ngữ Đà nẵng
Tháng 9/1994 : Giảng viên Ban Pháp - Cơ sở đại học sư phạm ngoại ngữ Đà nẵng
Từ năm 2002 đến nay : Giảng viên Khoa tiếng Pháp - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
Từ năm 2008 đến năm 2011 : Học viên Cao học , chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp tại Đại học Đà nẵng
Tháng 10 năm 2012 : Chủ tịch Công đoàn bộ phận Khoa tiếng Pháp nhiệm kỳ 2012-2017
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ của phép tu từ phóng đại trong các tác phẩm văn học tiếng Pháp. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Thủy. Thành viên: Hồ Thị Ngân Điệp, Huỳnh Thị Thanh Thúy. Mã số: DD2015-05-40. Năm: 2016. (Oct 12 2016 10:28PM)
[2] Đề tài Khác: Étude contrastive de l'hyperbole en français et en vietnamien. Chủ nhiệm: Nguyen Thi Thu Thuy. Mã số: 60.22.20. Năm: 2012. (Apr 23 2013 11:13AM)
[3] Đề tài Khác: Nghiên cứu phép lặp từ vựng trong văn bản các giáo trình dạy Đọc hiểu ở bậc đại học. Chủ nhiệm: Nguyen Thi Thu Thuy. Mã số: SĐH10-04-04-CH. Năm: 2010. (Apr 23 2013 11:11AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đặc điểm ngữ nghĩa, ngữ dụng hai từ BON và BIEN. Chủ nhiệm: Nguyen Thi Thu Thuy. Mã số: T2009-05-19. Năm: 2009. (Apr 23 2013 11:09AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu đặc điểm ngữ nghĩa của biện pháp tu từ PHÓNG ĐẠI trong một số tác phẩm văn học Pháp và Việt. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thuỷ*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(101).2016. Trang: 86. Năm 2016. (Jun 6 2016 3:00PM)
[2]Bài báo: Đặc điểm ngữ nghĩa của cách nói phóng đại trong văn học Pháp thế kỷ XIX. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. Số: Số 11(241)2015. Trang: 47 -51. Năm 2016. (Dec 12 2016 8:11PM)
[3]Bài báo: Đặc điểm ngữ dụng của phóng đại trong một số tác phẩm văn học Pháp vàVviệt. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy. NGÔN NGỮ & đời sống. Số: 11 (241)-2015. Trang: 61-63. Năm 2015. (Oct 13 2016 8:06PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu các đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ dung của hai tính từ tiếng Pháp “BON” và “BIEN” . Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thuỷ*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(75).2014. Trang: 74. Năm 2014. (May 8 2014 4:31PM)
  
 Khen thưởng
[1] Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2003-2004. Năm: 2004.
[2] Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc trường-Đảm việc nhà" giai đoạn 2001-2005. Năm: 2005.
[3] Đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy,cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" giai đoạn 2007-2012. Số: 136/QĐKT. Năm: 2013.
[4] Đạt thành tích cao trong học tập "Chương trình giảng viên chính - lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước". Số: 1967/HVHC-KT. Năm: 2013.
[5] Đã có công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của Đất nước. Số: 1953/QĐ-BGDĐT. Năm: 2014.
[6] Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2013-2014. Số: 225/QĐKT-CĐĐHĐN. Năm: 2014.
[7] Đạt thành tích xuất sắc tại ĐH Thể dục thể thao CBVC ĐHĐN lần thứ IV năm 2016. Số: 373/QĐ-ĐHNN. Năm: 2016.
[8] Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2015-2016. Năm: 2016.
[9] Đã đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" năm học 2016-2017. Năm: 2017.
[10] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2016-2017. Năm: 2017.
[11] Đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017. Số: 129/QĐKT-CDĐHĐN. Năm: 2017.
[12] Đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2016-2017 . Số: Số: 79/QĐKT-CDĐHĐN. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn