Nguyễn Ngọc Thảo Vy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 21472 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  24/01/1986
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Thăng Bình, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản Lý Công Nghiệp; Tại: Trường ĐH Bách Khoa TP. HCM
Đơn vị công tác: Văn phòng ĐHĐN; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh; Tại: Trường ĐH Bách Khoa TP. HCM
Dạy CN: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Văn
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0902.300.194
Email: nntvy@ac.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2009 - 2012: Làm việc tại công ty CP Thiết kế và trang trí nội thất Đỉnh Nguyên (TP. HCM)
2013: Làm việc tại công ty CP Kỹ thuật - Công nghệ Double T (TP. HCM)
2014 - 2020: Giảng dạy tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
2020-nay: Làm việc tại Cơ quan ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng mô hình quản trị tinh gọn vào các doanh nghiệp sản xuất tại khu vực Tây Nguyên. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Thảo Vy. Thành viên: Phan Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Hằng. Mã số: B2017-ĐN08-04. Năm: 2019. (Dec 2 2020 10:30AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Lãng phí sản xuất tại các doanh nghiệp chế biến tinh bột sắn khu vực Tây Nguyên. Tác giả: Phan Thị Thanh Trúc, Nguyễn Ngọc Thảo Vy. VNU Journal of Science: Policy and Management Studies. Số: Vol. 35, No. 1. Trang: 1-10. Năm 2019. (Dec 2 2020 10:40AM)
[2]Bài báo: Nhận diện lãng phí sản xuất tại các doanh nghiệp sản xuất cà phê khu vực Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Ngọc Thảo Vy, Phan Thị Thanh Trúc. Tạp chí khoa học và công nghệ. Số: 55.2019. Trang: 138-143. Năm 2019. (Dec 2 2020 10:45AM)
[3]Tham luận: Giải pháp phát triển kênh phân phối cho các sản phẩm nông sản chủ lực tại khu vực Bắc Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Ngọc Thảo Vy. Hội thảo khoa học quốc gia “phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”. Trang: 241-254. Năm 2018. (Dec 2 2020 2:29PM)
[4]Bài báo: Thực trạng lãng phí và mô hình quản trị tinh gọn đề xuất cho các doanh nghiệp - chế biến cây công nghiệp tại tỉnh Kon Tum. Tác giả: Nguyễn Ngọc Thảo Vy. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Công nghiệp TP. HCM. Số: 26. Trang: 23-31. Năm 2017. (Dec 2 2020 1:56PM)
[5]Bài báo: Giải pháp nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm cà phê tại vùng Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Nguyễn Ngọc Thảo Vy. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số: 23/2017. Trang: 21-29. Năm 2017. (Dec 2 2020 2:15PM)
[6]Tham luận: Đánh giá năng lực tự học của sinh viên học theo hệ thống tín chỉ: Nghiên cứu tại Đại học Đà Nẵng, Phân hiệu Kon Tum. Tác giả: Nguyen, Thi Minh Chi (M.Sc); Nguyen, Ngoc Thao Vy (M.Sc). Hội thảo quốc tế “Phát triển năng lực người học trong bối cảnh hiện nay”. Trang: 73-80. Năm 2015. (Jun 24 2016 1:41PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn