Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,952,201

 Phân tích hệ thống điện lớn có các nguồn năng lượng tái tạo bằng phương pháp xác suất
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van Ky Huynh, Van Duong Ngo, Dinh Duong Le
Nơi đăng: ICUE 2018 on Green Energy for Sustainable Development (IEEE Xplore), Phuket, Thailand; Số: 1;Từ->đến trang: 1-5;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Probabilistic power flow has been widely used to manage uncertainties of demand, renewable energy sources and so on in power systems. Among many methods developed for probabilistic power flow, Monte Carlo simulation can give highly accurate results; however, it is usually computationally very intensive, and this makes it impractical for calculation and analysis of large power systems in practice. In this paper, we make use of data clustering techniques to group the input data to reduce the computation time, while maintaining an appropriate level of accuracy. The proposed approach is carried out on the modified IEEE-118 bus test system to demonstrate the performance of the proposed method in comparison with the result obtained by the traditional Monte Carlo simulation.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn