Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Huỳnh Văn Kỳ
Đề tài: Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố bất định đối với sự làm việc an toàn của Hệ thống điện Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2020

[2]Phạm Văn Kiên
Đề tài: Nghiên cứu giám sát ổn định Hệ thống điện trong thời gian thực
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2014

 2018

[3]Lê Hữu Hùng
Đề tài: Nghiên cứu ổn định điện áp để ứng dụng trong Hệ thống điện Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2012

[4]Nguyễn Thanh Đức
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng các thiết bị FACT để nâng cao độ dự trữ ổn định cho các đường dây truyền tải thuộc hệ thống điện Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[5]Lê Phú Niên
Đề tài: Nghiên cứu tìm giải pháp thích hợp nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành hệ thống điện 110kV khu vực miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[6]Phùng Thị Kim Hoa
Đề tài: Nghiên cứu bù tối ưu trên lưới phân phối 22kV Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[7]Nguyễn Văn Anh
Đề tài: Nghiên cứu tìm giải pháp vận hành an toàn cho lưới truyền tải 220kV miền Nam giai đoạn 2015-2020

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[8]Đặng Thanh Bảo
Đề tài: Nghiên cứu tìm giải pháp vận hành an toàn cho lưới truyền tải 110kV-220 kV nam miền Trung và Tây Nguyên giai đoạn 2015-2020

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[9]Lê Minh Thư
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát vận hành trạm biến áp 220 kV Nha Trang bằng máy tính

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[10]Nguyễn Anh Văn
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của Nhà máy thuỷ điện A Lưới đến chế độ làm việc của Hệ thống điện Việt Nam.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[11]Nguyễn Mạnh Thường
Đề tài: Nghiên cứu tính toán lắp đặt thiết bị STATCOM để nâng cao hiệu quả vận hành cho Hệ thống điện truyền tải 500kV Việt Nam đến năm 2015.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[12]Nguyễn Quang Hưng
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng TCSC để nâng cao khả năng ổn định động cho Hệ thống điện.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[13]Phan Thị Hồng Phượng
Đề tài: Nghiên cứutính toán bù công suất phản kháng để nâng cao hiệu quả vận hành cho lưới phân phối 22kV Tỉnh Quảng Trị.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[14]Võ Thị Như Thuỳ
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng thiết bị STATCOM nhằm nâng cao khả năng tải của đường dây truyền tải điện xoay chiều

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[15]Lê Quang An
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng thiết bị TCSC để nâng cao khả năng tải của các đường dây truyền tải thuộc hệ thốn điện Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2008

[16]Phạm Châu Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng thiết bị TCPAR và QBT để điều khiển các thông số chế độ trên đường dây truyền tải điện xoay chiều

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2008

[17]Lê Đình Dương
Đề tài: Nghiên cứu công nghệ điều khiển hệ thống điện để xây dựng hệ thống giám sát vận hành các trạm biến áp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[18]Nguyễn Duy Dũng
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy thuỷ điện A Vương đến chế độ làm việc của hệ thống điện Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[19]Lê Bùi Nam
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng DSM trong tính toán thiết kế các công trình cung cấp điện dân dụng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[20]Phô Ti Nha
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng thiết bị SVC để ổn định điện áp cho hệ thống điện Nam Lào

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[21]Nguyễn Đình Chi
Đề tài: Nghiên cứu thiết bị kết nối và trao đổi công suất giữa các hệ thống điện để áp dụng cho hệ thống điện Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[22]Nguyễn Hồng Sơn
Đề tài: Nghiên cứu xác định độ dự trữ ổn định tĩnh cho hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 2015 trong thời gian thực

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[23]Trần Ngọc Hoàng
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ điều khiển để cải tạo các trạm biến áp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[24]Trần Đình Sơn
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng thiết bị SVC và TCSC để ổn định điện áp vận hành của các đường dây truyền tải

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[25]Nguyễn Thanh Lâm
Đề tài: Nghiên cứu khảo sát và điều chỉnh điện áp vận hành của đường dây siêu cao áp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2006

[26]Huỳnh Văn Kỳ
Đề tài: Nghiên cứu điều khiển và giám sát vận hành trạm biến áp trung gian bằng máy tính

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2006

[27]Nguyễn Duy Dũng
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng thiết bị UPFC nhằm nâng cao khả năng tải của đường dây truyền tải điện xoay chiều siêu cao áp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2006

[28]Nguyễn Dương Long
Đề tài: Nghiên cứu lựa chọn phương án đầu tư máy biến áp 1 pha trong lưới điện phân phối 22kV

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2005

[29]Lê Văn Nghiệp
Đề tài: Lựa chọn sơ đồ treo dây chống sét cho đường dây truyền tải nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2005

[30]Trần Quân
Đề tài: Tính toán thông số đường dây truyền tải điện xoay chiều

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2005

[31]Lê Tấ Minh
Đề tài: Xây dựng chương trình điều khiển và giám sát các thiết bị phân phối điện năng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2004

[32]Nguyễn Minh Ngọc
Đề tài: Xây dựng miền làm việc cho phép của đường dây truyền tải điện năng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2004

[33]Trần Minh Tuấn
Đề tài: Tính toán phân tích lựa chọn phương án vận hành thích hợp cho Hệ thống điện Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2004

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn