Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Vận hành Nhà máy thuỷ điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2005 Sinh viên đại hocj thuộc chuyên ngành Hệ thống điện
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 ểnTường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Hệ thống truyền tải điện đi xa
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2004 Học viên Cao học thuộc chuyên ngành Mạng và Hệ thống điện
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 ểnTường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Hệ thống truyền tải điện xoay chiều linh hoạt - FACT
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2004 Học viên Cao học thuộc chuyên ngành Mạng và Hệ thống điện
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Phân tích và điều khiển ổn định Hệ thống điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2004 Học viên Cao học thuộc chuyên ngành Mạng và Hệ thống điện
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Mạng và Thiết bị siêu cao áp
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1995 Sinh viên đại hocj thuộc chuyên ngành Điện kỹ thuật  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Vận hành Hệ thống điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1990 Sinh viên đại hocj thuộc chuyên ngành Điện kỹ thuật
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[7]Phần điện trong Nhà máy điện và Trạm biến áp
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1986 Sinh viên đại học thuộc các chuyên ngành Điện kỹ thuật
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn