Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,892,798

 Phương pháp tính toán xây dựng miền làm việc cho phép theo điều kiện giới hạn ổn định tĩnh trong mặt phẳng công suất
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van Duong Ngo, Dinh Duong Le, Kim Hung Le, Van Kien Pham and Alberto Berizzi
Nơi đăng: Energies (SCIE); Số: 10;Từ->đến trang: 1-15;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
For power systems with long-distance ultra-high-voltage (UHV) transmission lines, power transmission limits are often determined by static stability limits. Therefore, the assessment of stability and finding solutions to improve the stability reserve are essential for the operation of the system. This article presents an analytical approach to construct limit characteristics according to static stability conditions on a power plane. Based on the approach proposed, a program is developed and tested on a system with long-distance UHV transmission lines, showing a good performance.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn