Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,398,259

 Phương pháp xác suất dòng điện dùng phân tích hệ thống điện có nguồn năng lượng tái tạo
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Duong Le, Nhi Thi Ai Nguyen, Van Duong Ngo, and Alberto Berizzi
Nơi đăng: Turk J Elec Eng & Comp Sci (SCIE); Số: 1;Từ->đến trang: 1-16;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Renewable resources have added additional uncertainty to power grids. Deterministic Power Flow (DPF) does not provide sufficient information for power system calculation and analysis, since all sources of uncertainty are not taken into account. To handle uncertainties, Probabilistic Power Flow (PPF) has been introduced and used as an efficient tool. In this paper, we present a cumulant-based probabilistic power flow approach which can account for various sources of uncertainty in power systems with renewable resources such as wind and photovoltaic (PV). We also propose the use of a new methodology to estimate probability distribution for wind power output based on measured data. The proposed approach is carried out on modified IEEE-14 bus test system. Simulation result of the proposed method is then compared with the result obtained by Monte Carlo Simulation (MCS).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn