Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,172,977

 Xác định nhanh miền làm việc ổn định của Hệ thống điện hợp nhất có đường dây siêu cao áp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lã Văn Út
Ngô Văn Dưỡng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: 25-26/2000;Từ->đến trang: 43-47;Năm: 2000
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

Bài báo trình bày phương pháp xác định miền làm việc ổn định của hệ thống điện dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn thực dụng. Phương pháp cho phép xác định nhanh được miền làm việc ổn định của hệ thống điện trong thời gian thực, do đó có thể ứng dụng hiệu quả trong điều kiện vận hành. Phương pháp đã được ứng dụng thử theo số liệu của hệ thống điện Việt Nam.

ABSTRACT

The paper presents a method for determining steady state stability area in power system based on the practical criteria of stability. This method gives capacity to fast determine steady state stability orea in real time that can be effective applied in power system operation. The presented method is applied with the data of Vietnam power system.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn