Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,893,266

 Tính toán điện dẫn tác dụng G0 và điện dẫn phản kháng B0 của đường dây siêu cao áp bằng phương pháp thực nghiệm
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Văn Dưỡng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 7/2000;Từ->đến trang: 146-151;Năm: 2000
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày phương pháp thực nghiệm để xác định các giá trị điện dẫn tác dụng G0 và điện dẫn phản kháng B0 của đường dây truyền tải siêu cao áp. Phương pháp cho phép tính toán nhanh các giá trị G0 và B0 dựa váo các thông số vận hành của đường dây thu được từ hệ thống scada. Phương pháp đã được ứng dụng thử để tính toán thông số G0 và G0 của đường dây 500kV Bắc - Trung - Nam. 
ABSTRACT
The paper presents a practical method for determining conductance G0 and susceptance B0 of extra high voltage transmission line. This method gives to fast calculate the values of G0 and B0 from operational parameters, which can be supplied by scada system. The presented method is applied to calculate parameters G0 and B0 of 500kV Bac-Trung-Nam transmission line.       
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn