Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,952,920

 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tải của các đường dây truyền tải điện xoay chiều
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Văn Dưỡng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số:  2(10)/2005;Từ->đến trang: 28-32;Năm: 2005
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khả năng tải của các đường dây truyền tải điện xoay chiều là một vấn đề luôn được quan tâm trong công tác thiết kế và vận hành Hệ thống điện. Bài báo trình bày phương pháp xác định nhanh miền làm việc cho phép và vẽ đường phân bố điện áp dọc đường dây để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tải của đường dây.
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
The transportable capacity of AC transmission lines is a substantial topic related to the design and operation of the power system. This article is on a way to determine quickly the safe working area and create the distribution curve of voltage on line to serve the study of the elements that impact the transportable capacity of alternating current transmission lines.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn