Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,504,630

 Tính toán lựa chọn cấu trúc hợp lý cho lưới phân phối 22kV tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Nguyễn Dương Long
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số:  4(12)/2005;Từ->đến trang: 22-27;Năm: 2005
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày phương pháp tính toán, phân tích để lựa chọn cấu trúc hợp lý cho lưới điện phân phối 22KV. Qua tìm hiểu ưu nhược điểm các dạng cấu trúc lưới điện phân phối đang sử dụng trên Thế Giới, đề xuất sử dụng kết hợp cấu trúc theo chuẩn Châu Âu và chuẩn Bắc Mỹ cho lưới điện phân phối tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
This article is aimed at finding the proper calculation and analysis to select a proper structure for 22KV Electric Distribution Grid System. After studying the advantages and disadvantages of structure forms for electric distribution grids used in the world, we decide to propose the combination of the structures under European standards and under North - American standards to be applied for electric distribution grid system at Central Region and Highland in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn