Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,974,556

 Nghiên cứu xây dựng chương trình điều khiển thiết bị phân phối điện năng bằng máy tính.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Văn Dưỡng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 57/2006;Từ->đến trang: 64-68;Năm: 2006
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong vận hành hệ thống điện thường xuyên phải thao tác các thiết bị đóng cắt, bất kỳ sự nhầm lẫn nào trong khi thao tác đều gây ra hậu quả nghiêm trọng cho thiết bị và con người. Bài báo trình bày việc xây dựng các chương trình tự động điều khiển và giám sát vận hành các thiết bị phân phối điện năng, đồng thời áp dụng để thực hiện việc điều khiển các thiết bị phân phối điện năng thực tế bằng máy tính nhằm khắc phục các thao tác nhầm.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
Recently, we often have to use switch on/off device to run the electrical system. Any mistakes occurring during its operation may cause some serious bad consequences to equipment system as well as people. This article aims to set up a computerized program to control automatically and monitor the operation of power distributing devices. It could be applied to control actual power distributing devices by using a such computerized program to avoid the above-mentioned mistakes.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn