Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,504,234

 Nghiên cứu sử dụng thiết bị UPFC để điều khiển dòng công suất trên các đường dây truyền tải thuộc Hệ thống điện Việt Nam.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Văn Dưỡng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 4(21)/2007;Từ->đến trang: 45-49;Năm: 2007
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày việc nghiên cứu mô hình tính toán của thiết bị UPFC để xây dựng chương trình mô phỏng điều khiển dòng công suất trên các đường dây truyền tải. Sử dụng chương trình để tính toán xây dựng các đường đặc tính biểu thị mối quan hệ của dòng công suất trên đường dây với các thông số điều khiển của thiết bị, qua đó đánh giá khả năng áp dụng cho hệ thống điện (HTĐ) Việt Nam.
ABSTRACT
This article presents the research calculation models of UPFC to make simulation software to control power flow on the transmission lines. The software is used to make out the relationship between the power flow on the transmission lines with the controler parameters of UPFC, through which the application of this device to  Vietnam electrical power system will be considered and evaluated.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn