Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,396,720

 Khảo sát quan hệ công suất tác dụng và điện áp tại nút tải để đánh giá giới hạn ổn định điện áp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, Lê Hữu Hùng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 6(23)/2007;Từ->đến trang: 73-77;Năm: 2007
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày phương pháp khảo sát quan hệ công suất tác dụng và điện áp (PV) tại nút tải để tìm giới hạn ổn định điện áplàm cơ sở xây dựng miền làm việc cho phép theo điều kiện giới hạn ổn định điện áp tại nút tải.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
This paper presents a survey methol of the concern of active power and voltage (PV) at the load bus to find voltage stability limit. It is a base to built permited operation region according to the voltage stability limit at the load bus.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn