Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,505,379

 Nghiên cứu xây dựng chương trình giám sát độ dự trữ ổn định tĩnh cho Hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 2015
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Văn Dưỡng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện kỹ thuật quân sự; Số: 124/III-2008;Từ->đến trang: 40-47;Năm: 2008
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Công suất tại các nút phụ tải của hệ thống điện thường xuyên thay đổi để đáp ứng nhu cầu của hộ tiêu thụ, khi phụ tải tăng đến một mức nào đó sẽ dẫn đến sụp đỗ điện áp, gây mất ổn định hệ thống làm tan rã lưới.Việc xác định được độ dự trữ ổn định ứng với một trạng thái vận hành thực tế có ý nghĩa quan trọng trong quá trình quản lý vận hành hệ thống điện. Bài báo trình bày phương pháp xây dựng miền làm việc cho phép theo điều kiện giới hạn ổn định tĩnh trên mặt phẳng công suất để đánh giá độ dự trữ ổn định tĩnh cho hệ thống điện. Áp dụng xây dựng chương trình giám sát ổn định cho Hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 2015.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
Power at the load bus of the power system  always change to meet the electrical ulitisation demand. However, when the boost load reaches certain level, there will be  collapsing voltage, the power system becomes unstable and will be separated into small systems. Identifying the stability reserve in conformity with a certain practical operation condition is very important for management and operation the system. This paper presents a method to build a  permitted operation region in power plane of load bus which works in comply with the stability limit. This method is used to buid a program to monitor the stability reserve of Vietnam power system in 2015.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn