Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,973,874

 Nghiên cứu công nghệ điều khiển Hệ thống điện để xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát vận hành các trạm biến áp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Huỳnh Văn Kỳ, Lê Đình Dương
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 2(25)/2008;Từ->đến trang: 51-56;Năm: 2008
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Công nghệ điều khiển hệ thống điện (HTĐ) bằng máy tính (Computer guide) đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới để tự động hoá quá trình vận hành hệ thống điện. Do đặc điểm của Hệ thống điện Việt Nam (HTĐVN) còn tồn tại nhiều chủng loại thiết bị khác nhau và đa số các dao cách ly (DCL) đều truyền động đóng cắt bằng tay nên việc sử dụng công nghệ nêu trên với các thiết bị ngoại nhập để cải tạo nâng cấp thì chi phí khá cao. Bài báo trình bày một giải pháp áp dụng công nghệ điều khiển để xây dụng phần mềm và sử dụng các thiết bị lắp ráp trong nước để cải tao nâng cấp các trạm biến áp (TBA) công suất nhỏ và có cấp điện áp bé hơn 220 kV.
ABSTRACT
Computer guide is applying spaciously all over the world to automate operating process of power systems. Vietnam’s Power System has a characteristic that many devices with different types exist in it and most disconnectors are driven to switch by hand so using above technology with imported devices to improve and upgrade substations is rather expensive. This article presents a solution which applies controlling technology to build software and use inland devices to improve and upgrade substations with small capacity and voltage lower than 220 kV.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn