Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,893,405

 Đánh giá ảnh hưởng của Nhà máy thuỷ điện A Vương đến các chế độ vận hành của Hệ thống điện Việt Nam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Nguyễn Duy Dũng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 2(25)/2008;Từ->đến trang: 23-29;Năm: 2008
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hệ thống điện Việt Nam là hệ thống điện hợp nhất có các đường dây truyền tải siêu cao áp liên kết các khu vực trong toàn quốc. Do đó trào lưu công suất thường xuyên thay đổi theo biểu đồ phụ tải của các khu vực cũng như khả năng phát công suất của các nhà máy điện. Việc đưa một nhà máy có công suất lớn vào làm việc sẽ gây ra những thay đổi về thông số chế độ của toàn hệ thống. Bài báo trình bày một số kết quả tính toán đánh giá các ảnh hưởng của nhà máy thủy điện A Vương đến các chế độ làm việc của hệ thống điện Việt Nam.
ABSTRACT
Vietnam power system is a united one with ultra-high voltage transmission lines incorporating all electrical systems nationally. Consequently, the power flow in transmission lines often changes according to load charts of areas and power of plants. Putting a big power plant into operation will cause changes of state parameters of the whole system. This paper presents a number of  calculated results to evaluate the influences of A Vuong hydroelectric power plant on operation states of Vietnam power system.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn