Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,396,727

 Xây dựng chương trình vẽ đường cong P-V và xác định điểm sụp đỗ điện áp trong Hệ thống điện
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, Lê Hữu Hùng, Ngô Minh Khoa
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 6(35)/2009;Từ->đến trang: 30-38;Năm: 2009
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày việc nghiên cứu xây dựng toàn bộ đường cong PV bằng giải pháp sử dụng phương pháp phân bố công suất liên tục gồm 2 bước. Trước tiên dự đoán theo phương cát tuyến và hiệu chỉnh theo phương pháp giao điểm trực giao, sau đó phân tích đường cong P-V của các nút để đánh giá ổn định điện áp và xác định điểm sụp đổ điện áp trong hệ thống điện. Trên cơ sở của thuật toán phân bố công suất liên tục đã đề xuất, tiến hành xây dựng chương trình vẽ đường cong quan hệ công suất – điện áp P-V và xác định điểm sụp đổ điện áp trong hệ thống điện dựa trên phần mềm MATLAB. Kết quả chương trình được kiểm tra, áp dụng cụ thể cho hệ thống điện mẫu IEEE 14 nút với các phân tích cụ thể đối với các đường cong P-V thu được.
ABSTRACT

This paper presents a study to obtain P-V curve using continuation power flow method, including two stages. In the first stage, prediction is accomplished by secant method and correction is accomplished by perpendicularly intersection technique. In the second stage, P-V curve is used to analyze voltage stability and identify point of voltage collapse in power system. Based on continuation power flow algorithm, a MATLAB program has been developed to withdraw P-V curve and identify point of voltage collapse in power system. The program has been tested by IEEE 14-bus test power system with detail analysis for received P-V curve.

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn