Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,505,385

 Quan hệ công suất phản kháng và điện áp tại nút phụ tải - Ứng dụng để đánh giá ổn định điện áp hệ thống điện 500kV Việt Nam.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, Lê Hữu Hùng, Trần Hồng Quân
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 75/2010;Từ->đến trang: 55-61;Năm: 2010
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày mối quan hệ giữa công suất phản kháng Q và điện áp V tại nút phụ tải của hệ thống điện và cách áp dụng tổ hợp các phương pháp phân tích đường cong QV, phân tích độ nhạy VQ, phân tích chế độ QV để xác định các nút có xu hướng dẫn đến mất ổn định điện áp. Trong bài báo cũng chỉ ra được các nút có điện áp yếu, có độ dự trữ công suất phản kháng nhỏ, có độ nhạy của điện áp đối với công suất phản kháng cao qua khảo sát hệ thống điện 500kV Việt Nam năm 2008 và tính toán phân tích nhờ phần mềm mô phỏng hệ thống điện chuyên dụng PowerWorld để đánh giá mức độ ổn định điện áp tại các nút phụ tải, từ đó đề xuất giải pháp thích hợp để nâng cao tính an toàn, tin cậy và ổn định trong vận hành.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
This paper presents a relationship between reactive power Q and voltage V at the load bus of power system and a hybrid method of QV curve analysis, VQ sensitivity analysis and QV modal analysis to determine weak buses on voltage stability. It has been shown in the paper the buses with weak voltage, small reactive power margin, high sensitivity of voltage to reactive power in Vietnamese 500kV power system during year of 2008 by using power system simulation software PowerWorld to evaluate voltage stability of load buses. It respectively led to suggested solution for increasing power system security, reliability and stability in operation.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn