Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,777,170

 Nghiên cứu xây dựng chương trình giám sát đặc tính phân bố điện áp và dòng điện trên các đường dây truyền tải 500kV thuộc Hệ thống điện Việt Nam giai doạn đến năm 2015.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Văn Dưỡng
Nơi đăng: Tạp chí KH&CN -ĐHĐN số 5(46)/2011, tháng 09/2011; Số: 5(46)/2011;Từ->đến trang: 40 - 46;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong quá trình vận hành các đường dây truyền tải siêu cao áp sinh ra một lượng công suất phản kháng rất lớn, chính lượng công suất phản kháng này đã làm cho các đặc tính phân bố điện áp và dòng điện dọc chiều dài đường dây thay đổi phức tạp theo chế độ vận hành. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu mô hình đường dây dài kết hợp với modul tính toán của phần mềm CONUS để xây dựng chương trình giám sát vận hành và khảo sát các đặc tính phân bố điện áp và dòng điện dọc chiều dài các đường dây truyền tải thuộc Hệ thống điện Việt Nam.
ABSTRACT
During operation of the ultra-high voltage transmission lines, reactive power generated is very large. The amount of the reactive power generated has made the current and voltage distribution along the length of the line to change complicatedly in accordance with operating mode. The article presents results of study on long-line model combined with calculation module of CONUS software to build program that monitor and survey the current and voltage distribution along the length of transmission lines in the Power system of Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn