Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,776,876

 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THIẾT BỊ TCPAR ĐIỀU KHIỂN DÒNG CÔNG SUẤT ĐỂ HẠN CHẾ QUÁ TẢI TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI 220KV THUỘC HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC VIỆT NAM
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
The network of electric transmission lines of Vietnam Power System is spreading over the country to connect power plants and power systems in different regions together. Due to the different properties of power plants and electric consumption additional charges of different areas, the capacity trend in the system frequently changes ang this results in overloading situation in some transmission lines in this mode but under-loading in other modes. Besides, in the same mode of operation, some lines are overloaded but others are under –loaded. This paper presents the results of calculation and analyzing in the working modes of the power system in Northern Vietnam and proposes some solutions to fixing the overloading situations on the 220 kV power transmission lines, in which, the use of TCPAR device installed on transmission line is the most efficient solution, which allows flexible control of capacity transmitted on line according to working modes and fast execution time that helps to limit power outage.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn