Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,814

 Miền làm việc cho phép theo điều kiện giới hạn ổn định tĩnh của Hệ thống điện hợp nhất có đường dây siêu cao áp
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Ngô Văn Dưỡng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  
Số: B-2001-III-06 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Bằng cách sử dụng tiêu chuẩn thực dụng của Markovit để xác định giớ hạn ổn định và thuật toán loại trừ Gauss để đẳng trị sơ đồ Hệ thống điện về nút quan tâm, đề tài đã xây dựng thuật xác định miền làm việc cho phép theo điều kiện giới hạn ổn định tĩnh trên mặt phẳng công suất cho Hệ thống điện hợp nhất có đường dây siêu cao áp. Sử dụng phương pháp thực nghiệm để xác định các giá trị  B0 và  G0 của đường dây siêu cao áp và kết quả nghiên cứu của đề tài áp dụng xây dựng phần mềm xác định miền làm việc cho phép của công suất các nút tải của Hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 1998 (giai đoạn đã đưa nhà máy YALY vào vận hành).


unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn