Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,694

 Mô phỏng và điều khiển các thiết bị phân phối điện năng
viagra coupon click free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Ngô Văn Dưỡng; Thành viên:  1. Hạ Đình Trúc
2. Huỳnh Văn Kỳ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: B2003-III-17 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Trên cơ sở các qui trình, qui phạm vận hành thiết bị đóng cắt trong Hệ thống điện, nghiên cứu xây dựng thuật toán để xây dựng các chương trình điều khiển và giám sát vận hành thiết bị phân phối điện năng. Nghiên cứu công nghệ ghép nối máy tính với các thiệt bị ngoại vi để xây dựng chương trình thu thập thông tin và trao đổi dữ liệu giữa máy tính và thiết bị ngoại vi. Áp dụng kết quả nghiên cứu để xây dựng bàn mô phỏng điều khiển và giám sát vận hành một Trạm biến áp trung gian có 3 cấp điện áp.


walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn