Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,537

 Nghiên cứu công nghệ điều khiển Hệ thống điện bằng máy tính để áp dụng cải tạo các trạm biến áp 110kV.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ nhiệm:  Ngô Văn Dưỡng; Thành viên:  1. Huỳnh Văn Kỳ
2. Phạm Văn Kiên
3. Lê Đình Dương
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Số: B2007-ĐN01-10-TĐ ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Tìm hiểu các hệ thống truyền động đóng cắt của các dao cách ly đang sử dụng trong hệ thống điện Việt Nam và nghiên cứu lý thuyết tính toán các hệ truyền động để tính toán thiết kế và chế tạo bộ truyền động đóng cắt dao cách ly bằng động cơ điện.
Nghiên cứu công nghệ điều khiển hệ thống điện bằng máy tính (computer guide) và phân tích lựa chọn cổng kết nối thích hợp (cổng COM) cho quá trình đo lường và điều khiển. Thiết kế lắp đặt bộ chuyển đổi AD/DA và xây dựng phần mềm thu thập và trao đổi thông tin để kết nối giữa máy tính với thiết bị ngoại vi.
Nghiên cứu xây dựng phần mềm điều khiển và giám sát vận hành thiết bị phân phối điện năng, làm cơ sở để xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát vận hành các trạm biến áp bằng máy tính.
Áp dụng xây dựng mô hình mô phỏng vận hành trạm biến áp 110kV thực tế và cải tạo nâng cấp trạm biến áp thực tập Trường Đại học Bách khoa bằng công nghệ computer guide.
1. Bàn mô phỏng điều khiển và giám sát vận hành Trạm biến áp 110kV Tam Kỳ, đang sử dụng làm mô hình học tập tai Phòng thí nghiệm Hệ thống điện- Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng.
2. Hệ thống điều khiển và giám sát vận hành được lắp đặt tại Trạm biến áp thực tập - Khoa Điện Trường đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn