Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,258

 Nghiên cứu sự phân bố loài khỉ vàng (Macaca mulata) tại bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Hữu Vỹ, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Khánh, Võ Thị Thu Thảo
Nơi đăng: Hội nghị khoa học quốc giavề nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam, NXB. ĐHQG Hà Nội.; Số: lần thứ 2;Từ->đến trang: 887-891;Năm: 2016
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn