Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,150

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải khuyến khích "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam"

 Tự nhiên

 2012

 5739/QĐ-BGDĐT

 Bộ giáo dục và Đào tạo

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
[2] Giải nhất Sinh viên nghiên cứu khoa học

 Tự nhiên

 2003

 7173/GD-DT

 Bộ Giáo dục và Đào tạo

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn