Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,302,783

 Những triển vọng ứng dụng cỏ Vetiver trong cải tạo đất ô nhiễm và phục hồi môi trường ở Việt Nam.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh
Nơi đăng: Báo cáo hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ III, Hà Nội
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, khai thác khoáng sản, nông nghiệp thâm canh cao cũng như quá trình đô thị hóa nhanh chóng ở nước ta trong thời gian qua đã dẫn đến môi trường đất, nước bị ô nhiễm trên quy mô rộng. Việc cải tạo, phục hồi môi trường đất ô nhiễm bằng phương pháp hóa học và cơ học là không có tính khả thi do chi phí lớn. Kết quả nghiên cứu cho thấy cỏ Vetiver là đối tượng thực vật có nhiều ưu điểm và triển vọng trong cải tạo, phục hồi môi trường đất tại các mỏ khoáng sản; các bãi chôn lấp rác không hợp vệ sinh; các vùng đất bị thoái hóa, ô nhiễm. Đồng thời, sinh khối của cỏ Vetiver cũng được tận dụng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, chiết xuất tinh dầu, nguyên liệu bột giấy cũng như sản xuất nhiên liệu sinh học.
ABSTRACT
In recent years, the strong growth of the industries, mineral mining, highly intensive agriculture as well as rapid urbanization had led to soil and water pollution at many areas in our country. Remediation and rehabilitation of soil environment by chemical and mechanical methods has been not feasible due to high cost. The research results showed that Vetiver grass was a plant which has got many advantages and prospects in remediation and rehabilitation of soil environment at mines, unhygienic landfills, degenerated and polluted lands. Besides, biomass of Vetiver grass also has been used in producing handicrafts, oil extraction, raw material for manufacturing paper and biofuel.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn