Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,114

 Đa dạng và phân bố các loài cá nước ngọt tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. HUỲNH QUANG THIỆN*; ThS. Nguyễn Văn Khánh
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 17, No. 8, 2019;Từ->đến trang: 6;Năm: 2019
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này giới thiệu những kết quả nghiên cứu về thành phần loài cá nước ngọt tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Thông qua các khảo sát thực địa và phân tích mẫu vật trong phòng thí nghiệm, đã có 16 loài thuộc 14 họ của 10 bộ cá nước ngọt và nước lợ được ghi nhận có sự phân bố tại các thủy vực thuộc bán đảo Sơn Trà. Các loài cá nước ngọt ở đây được chia làm hai nhóm chính: nhóm phân bố ở khu vực suối và nhóm phân bố ở khu vực cửa suối, ven biển, hầu hết các loài cá được thu thập tại độ cao dưới 100 mét trên mực nước biển. Trong 16 loài cá ghi nhận được, có một loài được đánh giá ở cấp độ Nguy cấp (Vulnerable) trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) là loài Cá chình hoa và hai loài ngoại lai là Cá ăn muỗi và Cá rô phi. Tính đa dạng thành phần loài cá ở Sơn Trà khá thấp do phân bố trong phạm vi hẹp, giới hạn bởi các yếu tố thủy văn và địa hình.
ABSTRACT
Diversity of freshwater fishes from Son Tra Peninsula, Da Nang City is provided for the first time. Intensive field survey and laboratory analysis have revealed 16 species, belonging to 14 families of 10 orders of freshwater and brackish water fishes. Those fishes are distributed in two different areas like upper stream and from lower stream to the seashore habitats. Most of the species were collected at elevation below 100 meter above sea level. In 16 mentioned species, marbled eel is evaluated at Vulnerable level according to Vietnam Red Data Book (2007) while mosquito fish and tilapia are listed as invasive species in Vietnam. The diversity of fishes species is relatively low in comparison with other protected areas might be due to the small area and isolation of water bodies as well as steep topography.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn